Trang chủ         Liên hệ         In   
;;;
KH đang sử dụng dịch vụ .
Chương trình trả trước dành cho các gói Triple Play
 
Gói dịch vụ
Triple Play
Full Triple Play
Me+
You+
FullME+
FullYOU+
Trả trước 3 tháng
- Tặng tháng cước thứ 4
- Tặng tháng cước thứ 4
PHM: 1,000,000
PHM: 1,200,000
 Trả trước 6 tháng
(Chọn một trong hai hình thức)
- Giảm 50% Phí hòa mạng + Tặng tháng cước thứ 7
- Miễn phí hòa mạng
- Giảm 50% Phí hòa mạng + Tặng tháng cước thứ 7
- Miễn phí hòa mạng
PHM: 700,000
PHM: 900,000
Trả trước 12 tháng
- Miễn phí hòa mạng + Tặng tháng cước thứ 13
- Miễn phí hòa mạng + Tặng tháng cước thứ 13
PHM: 700,000 + Tặng tháng cước thứ 13
PHM: 900,000 + Tặng tháng cước thứ 13